Serap Üstün

Serap Üstün


Zeytinine sahip çık!

02 Mart 2022 - 13:30

Hepimiz günlerdir savaş haberlerini takip ederken bakın dün sabah saatlerinde neyle karşılaştık:
Maden yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair karar, 1 Mart 2022 tarihli Resmî Gazete’de yayımlandı. Kararın tamamı şöyle: “Ülkenin elektrik ihtiyacını karşılamak üzere yürütülen madencilik faaliyetlerinin tapuda zeytinlik olarak kayıtlı olan alanlara denk gelmesi ve faaliyetlerin başka alanlarda yürütülmesinin mümkün olmaması durumunda madencilik faaliyeti yürütecek kişinin faaliyetlerin bitiminde sahayı rehabilite ederek eski hale getireceğini taahhüt etmesi şartıyla Genel Müdürlük tarafından belirlenen çalışma takvimi içerisinde zeytin sahasının madencilik faaliyeti yürütülecek kısmının taşınmasına, sahada madencilik faaliyetleri yürütülmesine ve bu faaliyetlere ilişkin geçici tesisler inşa edilmesine kamu yararı dikkate alınarak Bakanlıkça izin verilebilir. Zeytin sahasının taşınmasının mümkün olmadığı durumlarda sahada madencilik faaliyetleri yürütülmesine ve bu faaliyetlere ilişkin geçici tesisler inşa edilmesine kamu yararı dikkate alınarak Bakanlıkça izin verilebilmesi için madencilik faaliyeti yürütecek kişinin madencilik faaliyetleri bitiminde sahayı rehabilite ederek eski hale getireceğini ve Tarım ve Orman Bakanlığınca uygun görülecek alanda dikim normlarına uygun, faaliyet yürütülecek saha ile eşdeğer büyüklükte zeytin bahçesi tesis edeceğini taahhüt etmesi zorunludur. Bu fıkra kapsamında zeytin sahasının taşınmasına ilişkin tüm masraflardan ve zeytin sahasının taşınmasından kaynaklanan tüm taleplerden madencilik faaliyeti yürütmesi yönünde lehine karar verilen kişi sorumludur. Bu fıkra kapsamında zeytin sahasının taşınmasına ilişkin usul ve esaslar Tarım ve Orman Bakanlığının uygun görüşü alınarak Bakanlıkça, zeytin bahçesi tesis edilmesine ilişkin usul ve esaslar Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenir.”
            Benim gibi birkaç kez okuma ihtiyacı hissedenler olabilir. Madencilik yapılacak alan her nasılsa zeytinliklere denk gelecek, yüreğe taş basıp ülkemizin enerji ihtiyacı buradan karşılanırken zeytinlikler mecbur kalınarak yok edilecek, fakat Allahtan ki rehabilite edilerek eski haline getirilecek öyle mi! Buna çocukları bile inandıramazsınız.  Siz düpedüz vatan hainisiniz. Bunun başka açıklaması yok.
            Zeytin, barışın simgesi olarak günlerdir dilimizdeydi. Zeytin, medeniyet ağacı…
 Bir zeytin ağacının verimli hale gelmesi ortalama yirmi yılı bulur ve giderek de verimi artar. Bin yıllarla yaşayabilir. Şimdi bizi kim zeytinlikleri yok ederek ülke yararına çalıştığına ikna edebilir? Bu zihniyetin de medeniyete karşı açtığı “savaş” değilse nedir? Dünyaya sığamamak gerçekten böyle olsa gerek. Her yerde zulme ve haksızlığa karşı direniş. Bahçesinden sökülen tek bir ağaca bile hiç kimse izin vermezse başarabiliriz. Eğer bir yerden başlanırsa gerisi gelecektir. Şimdi yazdıklarım uyarı niteliğinde. Sonrasını takipteyiz ve asla bu talana göz yummayacağız. Hep birlikte karşı çıkmak zor değil. Geç olmadan!