İlknur Demir

İlknur Demir


Dünya Kız Çocukları Günü

12 Ekim 2021 - 10:37

‘’Birinci Dünya Savaşı sona erdiğinde, insanoğlu bir nesli, çocukluklarını yaşamadan büyüttüğünü, hatta savaş yüzünden bazı çocukların büyüme şanslarının ellerinden alındığını ancak fark edebilmiş.  Bundan sonra aynı hataların yapılmaması için 20. Ekim’i ‘’Dünya Çocuk Hakları Günü’’ olarak ilan etmiş. Amacına ulaşmış mı? Tabi ki, hayır. Yetmemiş, 1. Ekim ‘’Dünya Çocuk Günü, ’’  o da yetmemiş 11 Ekim Dünya Kız Çocukları günü gelmiş ardı ardına. İronik değil mi? ‘’Ben hiç yalan söylemem’’ diyenlerin en çok yalan söyleyenler olması gibi.’’

Yukarıdaki satırlar yine Egenin Sözü’ndeki 18. Mayıs tarihli ‘’Öldürdüğümüz Çocuklar’’ adlı yazımdan bir alıntı. Bugün olayın farklı bir boyutunu kelimelerle değil, rakamların şahitliğine başvurarak anlatmak istediğimden, eski tarihli yazımda söylediklerimi tekrar etmemek adına, o yazımın linkini okumak isteyenler için buraya bırakıyorum. https://www.egeninsozu.net/yazarlar/ilknur-demir/oldurdugumuz-cocuklar/143/
Dün, 2012'de Birleşmiş Milletler tarafından alınan bir kararla, kız çocuklarının cinsiyetlerinden ötürü maruz kaldığı eşitsizlik konusundaki farkındalığın artırılması amacıyla kutlanmaya başlanan 11. Ekim. Dünya Kız Çocukları günü idi. Evet, bu günlerin farkındalık yaratma adına çabalayan sivil toplum örgütleri tarafından, bazı adımlar atılmasına yardımcı olduğu gerçeği tartışılamaz. Ama kız çocuklarının maruz kaldığı bu cinsiyetçi ayrımcılığın, köklü bir kültürel değişim olmadan sadece adlarına kutlanan özel günlerle ortadan kaldırılamayacağını, bu ayrımcılığın yetişkinliklerinde de devam edeceğini akılda tutmamız gerekiyor.
‘’Dünya Kız Çocukları Günü’’ ne özel olarak, sosyal medyayı mutlu kız çocukları fotoğraflarıyla doldurduğumuz bu günlerde, buzdağının dibine doğru indikçe göreceklerimiz çok iç açıcı değil maalesef. Cinsiyet ayrımcılığı ile küçük yaşlarda karşı karşıya kalan kız çocukları için yeterince farkındalık yaratılamadığından olsa gerek,  ülkemizde on beş yaş üzeri kızların istihdamdaki yerleri de aynı şekilde oldukça can yakıcı.
5.Mart.2021 tarihli TUİK bültenine göre, kız çocuklarının daha ileri yaşlarda da aynı cinsiyetçi ayrımla karşı karşıya olduğu istatistiksel rakamların şahitliğiyle gözler önüne seriliyor. Şöyle ki;
2019 yılı göstergelerine göre;
Yirmi beş yaş üstü nüfus toplamı içinde,  okuryazar olmayan erkekler %1,2 iken kızlarda bu oran %6,9 dur.
Yine yirmi beş yaş üstünde işgücüne katılma oranı erkeklerde  %72 iken kızlarda % 34,4 seviyelerinde kalmaktadır.
Hane halkı işgücü araştırması sonuçlarına göre; ülkemizde, on beş ve daha yukarı yaşta istihdam edilenlerin oranı, toplam istihdam nüfusu içinde erkeklerde  %63, kadınlarda ise  %28,7 dır.
Cinsiyet ayrımcılığının en yoğun yaşandığı durum ise evli çiftlerin çocuk sahibi olmalarından sonra ortaya çıkmaktadır.
Yine 2019 verilerine göre, hanesinde 3 yaşın altında çocuğu olan 25-49 yaş grubundaki erkeklerin istihdam oranı %87,3 iken kadınların istihdam oranı sadece %26,7dir.
Her yıl 11.Ekim günü için Unesco tarafından bir tema belirlenmektedir. Covid-19 küresel salgını sürecinde, öğrenmenin sürekliliği adına birçok ülkenin yöneldiği yüksek teknoloji gerektiren eğitim nedeniyle özellikle az gelişmiş ülkelerde kız çocuklarının dijital eğitim fırsatlarını erkek çocuklarına oranla daha fazla kaçırması göz önüne alınarak, bu yılın teması ‘’Dijital Nesil’’ olarak belirlenmiştir.  Dünya kız çocukları için zorluklarla dolu. Cinsiyet ayrımcılığının ortadan kalkabilmesi ve yaşanılabilir bir gelecek için köklü değişimlerin ve alışıldık bakış açılarının dışına çıkılması gerektiği unutulmamalıdır.
Umutla kalın…