Gerekirse meydanları da doldururuz

Kıdem tazminatı hakkı başta olmak üzere işçilerin birçok hakkını elinden almaya yönelik iktidarın hayata geçirmeye çalıştığı torba yasayı protesto eden DİSK üyeleri Konak’ta bir araya gelerek TBMM’ye seslendi. Torba yasanın mecliste kabul edilmesi halinde genel grevi işaret eden DİSK Ege Bölge Temsilcisi Sarı, “Bu yasa teklifi bugün meclisten geri çekilmez ise üretimden gelen gücümüzü kullanarak meydanları doldurmaya kararlıyız” dedi.

Gerekirse meydanları da doldururuz
10 Kasım 2020 - 13:06

 Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’na bağlı (DİSK) emekçiler, kıdem tazminatı hakkı başta olmak üzere işçilerin birçok hakkını elinden almaya yönelik iktidarın hayata geçirmeye çalıştığı torba yasayı protesto etti. Konak’ta bir araya gelen binlerce emekçi iktidara seslendi. ‘Gün gelecek devran dönecek, AKP halka hesap verecek. Birleşe birleşe kazanacağız. Faşizme karşı omuz omuza’ sloganları atan DİSK emekçileri, söz konusu torba yasanın Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilmesi halinde genel greve gidecekleri mesajını verdi.  Konuya ilişkin basın açıklamasını DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı okudu.

DİSK Ege Bölge Temsilcisi Sarı’nın açıklamaları şöyle:

İŞÇİLERİN HAKLARINA EL UZATMAKTAN VAZGEÇİN

İşçi sınıfı başta olmak üzere halkımız işsizlik, hayat pahalılığı, pandeminin etkileriyle mücadele ederken ve üzerine Ege bölgemizde büyük bir yıkım ve can kaybı yaratan deprem felaketi yaşanmışken işçilerin haklarına el uzan bir yasa teklifi karşımıza çıkarılmıştır. Bu yasa teklifine göre 25 yaş altı ve 50 yaş üstü işçiler için koşulsuz olarak belirli süreli sözleşme yapılabilecek. Belirli süreli sözleşme geçici işçiliktir. Belirli süreli sözleşme kıdem ve ihbar tazminatına hak kazanmadan çalışmaktır. Belirli süreli sözleşme güvencesiz çalışmaktır. İktidara ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sesleniyoruz: İşçiler arasında yaşa göre ayrımcılık uygulamak adaletsizdir, Anayasa’ya aykırıdır. Genç işçilerin ve zaten EYT sorununun mağduru olan 50 yaş üstü işçilerin haklarına el uzatmaktan hemen vazgeçin. 

MİLLETVEKİLLERİNE SESLENDİLER: ONAY VERECEK HER VEKİL…
Ülkenin pandemi gibi, deprem gibi, hayat pahalılığı gibi, işsizlik gibi bu kadar ciddi sorunları varken TBMM’den beklenen işçilerin haklarını gasp edecek yasalar değil; işimizi, aşımızı, geçimimizi, sağlığımızı koruyacak tedbirler almasıdır. 25 yaş altı ve 50 yaş üstü işçilerin kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve emeklilik hakkını gasp etmeye yönelik torba yasa tasarısına onay verecek her vekil tarihe adını affedilmeyecek bir vicdansızlık ile yazdıracaktır. Milletvekillerine sesleniyoruz: Halka karşı sorumluluğunuzu unutmayın. Küçük bir azınlığın çıkarı için, işçilerin haklarını, geleceğini yakmayın. Genç işçilerin kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, emeklilik hakkını yok eden, işçiler arasında yaş ayrımı yaparak bir kısmını feda eden bir girişime verilen onay, hiç çıkmayacak bir kara leke olarak tarihe kazınacaktır. Bu teklife onay veren her milletvekili seçmenine, hatta kendi ailesine, çocuklarına, torunlarına dahi bunun açıklamasını yapamayacaktır. İşçiler ve çocuklarımız, hatta torunlarımız bu yapılan haksızlığı, hukuksuzluğu, vicdansızlığı hep hatırlayacaktır. Tüm milletvekillerini haklarımızı korumaya, istisnasız bütün sendikaların karşı olduğu, bu dayatmadan vazgeçmeye davet ediyor ve “milletin vekili” olarak asli görevinizin halkın ve emekçilerin yaşamsal çıkarlarını korumak olduğunu hatırlatmak istiyoruz. 

KÖLELİK YASALARI GERİ ÇEKİLMELİ
Bugün Meclis’te görüşmelerine yeniden başlanacak olan bu kölelik yasaları geri çekilmelidir. DİSK’in Türk-İş’in ve Hak-İş’in ortak bir irade gösterdiği bu konuda, haklarımız ve çocuklarımız için gereğini yapmak hepimizin boynunun borcudur.  Bu yasa teklifinin geri çekilmemesi halinde bugüne kadar ortaya koyduğumuz iradeyi daha da büyüteceğimize, üretimden gelen gücümüzü kullanmak da dahil olmak üzere demokratik direnme hakkımızı kullanacağımıza kimsenin şüphesi olmasın.  Bir kez daha altını çiziyoruz: Bu yasa teklifi bugün meclisten geri çekilmez ise üretimden gelen gücümüzü kullanarak meydanları doldurmaya kararlıyız. Tüm emek örgütlerini ve tüm dostlarımızı köleliğe karşı bu iradeye güç vermeye çağırıyoruz.