16 gündür Migros önünde direnen işçiler bilginiz dahilinde mi?

Sendikalaşmanın engellenmesi için “Ücretsiz İzin” uygulamasıyla keyfi işten atılmaların yaygınlaştığına dikkat çeken HDP’li Kemalbay, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'a “Sendikalaşmanın önündeki baskı ve engelleri kaldırmak için Bakanlığınızca ne tür önlemler alınmıştır?” diye sordu.

 16 gündür Migros önünde direnen işçiler bilginiz dahilinde mi?
22 Ocak 2021 - 13:41

İşten çıkarmaların yasak olduğu Covid-19 pandemisi döneminde yaklaşık 2 buçuk milyon işçiye tek taraflı 'ücretsiz izin' uygulamasının gizli işsizlik olarak yaşandığını ve ağır hak kayıplarına yol açtığını, işçilerin bu tercihler ya da politikalar yerine ücretli izin ve pandemiyle etkili mücadele edilerek normalleşme sağlanmasını taleplerini meclis gündemine taşıyan HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay, işverenlerin ‘ücretsiz izin’ uygulamasını işçilerin sendikal örgütlenmelerine karşı bir koz olarak kullanmalarından dolayı işçilerin haklarını almak için eylem düzenlediklerini belirtti.

HUKUKA AYKIRI KEYFİ UYGULAMALAR

Anayasal hak olan sendikalaşma hakkının, yaratılan fiili durumlarla ortadan kaldırılmasına Kocaeli Çayırova ilçesinde bulunan Migros Tic.A.Ş. ve alt işveren Us Grup Taşımacılık Paketleme Temizlik Hizmetleri San.ve Tic. Ltd. Şirketinde yaşanan örneklerden sadece birisi olduğunu söyledi. İşçilerin, ağır çalışma koşullarının düzeltilmesi, işyerinde pandemiye, iş hukukuna ve işçi sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uygun çalışma koşullarının sağlanması ve iş organizasyonunun düzeltilmesine yönelik taleplerini dile getiren Kemalbay, 46’sı Depo, Liman, Tersane ve Deniz İşçileri Sendikası (DGD-Sen) üyesi olmak üzere toplamda 70 işçinin “ücretsiz izne” çıkartıldığını, iş yeri Kocaeli/Şekerpınar depo olan 3 işçi ise İstanbul Esenyurt’a sürülerek fiilen işten atıldığını kaydetti.

KADIN İŞÇİLERE TACİZ. TEHDİT

“Ücretsiz izne” gönderilen, işten atılan işçilerin yerine işçi alımlarının yapıldığı, sendika üyesi olduğu düşünülen işçilerin e-devletleri istenerek sendikadan istifa etmeleri yönünde baskı uygulandığını vurgulayan HDP’li Kemalbay, hukuka aykırı ve keyfi uygulamalara son verilmesini, keyfi uygulamaya maruz kalan işçilerin, uygun çalışma koşullarında çalışmaya geri dönmelerinin sağlanmasını belirterek, “Kadın işçilere yönelik taciz, tehdit, hakaret ve küfür, sistematik olarak uygulanan mobbinge yönelik belirtilen işyerine müfettiş gönderilmesi ve işverenler hakkında gerekli işlemlerin yapılması talepleri ile 11.01.2021 tarihinde Bakanlığınız Teftiş Kurulu Başkanlığı’na bir dilekçe ile başvuruda bulunmuşlardır” dedi.

İŞÇİ DİRENİŞLERİ BİLGİNİZ DAHİLİNDE Mİ?

İş Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın 2019’da yapılan denetimlerde; aralarında Migros’un da olduğu 7 bilişim ve zincir marketin işçilerin haklarını vermediği tespitini sonrası işçilere ödenmeyen 23 milyon 545 bin 20 lira 13 kuruş alacağın ödenmesinin sağlandığını anımsatan Kemalbay, Migros işçilerinin, Bakanlığa ve CİMER’e yaptıkları başvurulardan yanıtsız kaldığını vurguladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’a, “Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde bulunan Migros Tic.A.Ş. ve alt işveren Us Grup Taşımacılık Paketleme Temizlik Hizmetleri San.ve Tic. Ltd. Şirketinde 16 gündür devam eden işçilerin direnişleri bilginiz dahilinde midir?” diye soran Kemalbay, şu sorularının da yanıtlanmasını istedi:

Pandemi döneminde iş yerlerinde “ücretsiz izin”uygulamasının işverenler tarafından kötü niyetli ve keyfi olarak yaygın bir şekilde uygulandığı Bakanlığınız bilgisi dahilinde midir?

Bir taraftan işçiler ücretsiz izne gönderilirken, diğer taraftan işçi alımları yapılması ve üretim ve hizmetlerin sürüyor olması açık iken, işçilerin hak gasplarına yönelik saldırılar neden tespit edilmemekte ve ilgililere gerekli yaptırımlar hızla ve etkili şekilde uygulanmamaktadır? Neden işçilerin yasalarla güvence altına alınmış hakları korunmamaktadır?

Depo, Liman, Tersane ve Deniz İşçileri Sendikası’nın 11.01.2021 tarihinde Bakanlığınız Teftiş Kurulu Başkanlığı’na göndermiş olduğu dilekçe bilginiz dahilinde midir?

Depo, Liman, Tersane ve Deniz İşçileri Sendikası’nın 11.01.2021 tarihinde Bakanlığınız Teftiş Kurulu Başkanlığı’na göndermiş olduğu dilekçeye istinaden Bakanlığınız Teftiş Kurulu Başkanlığı’nca herhangi bir işlem yapılmış mıdır?

İşçilerin sendikal haklarından yararlanmalarından dolayı sürgün edilmesi ve fiilen işten çıkartılmaları iddiaları incelenmekte midir?

Migros Tic.A.Ş. ve alt işveren Us Grup Taşımacılık Paketleme Temizlik Hizmetleri San.ve Tic. Ltd. Şirketinde işten çıkartılan ve “ücretsiz izne” gönderilen işçilerin yerine daha düşük ücretle çalışan işçilerin alımlarının yapıldığı bilgisi Bakanlığınız ilgili birimleri tarafından araştırılmış mıdır?

DGD-Sen tarafından Bakanlığınıza bildirilen Migros Tic.A.Ş. ve alt işveren Us Grup Taşımacılık Paketleme Temizlik Hizmetleri San.ve Tic. Ltd. Şirketinde kadın işçilere yönelik taciz, hakaret ve sözlü mobbing şikayetine dair Bakanlığınızca herhangi bir araştırma yapılmış mıdır?

“Ücretsiz izne” tehditle gönderilen işçiler ve sendikanın CİMER başvuruları tarafınıza ulaşmış mıdır?

Migros Tic.A.Ş. ve alt işveren Us Grup Taşımacılık Paketleme Temizlik Hizmetleri San.ve Tic. Ltd. Şirketinde gerekli işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemleri alınmaması nedeniyle tarafınıza bildirilen iş kazası bulunmakta mıdır?

İşçilerin işyerlerinde işlerine olağan şekilde devam etmelerinin sağlanması, keyfi ve kötü niyetli biçimde uygulanan ücretsiz iznin ortadan kaldırılarak, işyerlerinde pandemiye, iş hukukuna ve işçi sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uygun çalışma koşullarının oluşturulmasına yönelik bir çalışmanız bulunmakta mıdır?

Sayısız sendikalaşmanın engellendiğinin kanıtlandığı dava sonucu olmasına rağmen sendikalaşmayı engellemeyi yasaklayan yasa ve yaptırımlar patronlara neden uygulanmamaktadır?

Bakanlığınız, emekçilerin sendika hakkını, toplu iş sözleşme hakkını, grev hakkını güvence altına almak, sendikal hak ve özgürlükleri genişletmek üzere yasalarda ve uygulamada düzenlemeler yapmayı planlamakta mıdır?

Pandemi döneminde hukuksuz işten çıkarmada işverenlerin yaygın şekilde İş Kanunu'nun 25/II maddesine göre, ‘işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan davranışları’ gerekçe gösterilerek (Kod29) işten atıldıkları konusunda bilgi sahibi misiniz? Son bir yıl içerisinde kaç işçi ‘kod29’ sebebiyle işten atılmıştır ve iş kollarına göre sayı nedir?

Sendikalaşmanın önündeki baskı ve engelleri kaldırmak konusunda Bakanlığınızca ne tür önlemler alınmıştır?